Inschrijvingsformulier BAF Event 2022

Om in te schrijven voor het BAF Event in Brussel op 15 oktober 2022, graag het formulier invullen. De inschrijving is pas definitief als de betaling is binnengekomen. Betaling kan gebeuren op rekeningnummer BE54 0682 1547 3197 met vermelding BAF-event 2022 en naam. 75€/persoon.