Acupunctuurpunten

Heel dit meridianennetwerk is een bron van leven en dynamiek. Het is niet statisch, maar er gebeurt van alles.

Op de acupunctuurpunten is de activiteit het grootst, daar hebben we het meeste invloed op heel het systeem. Het meridianennetwerk kunnen we vergelijken met riviertjes en stromen. Het water stroomt, maar niet overal op een gelijkaardige manier: in een rivier zijn er stroomversnellingen, watervallen, kolken, verbredingen…zo is het ook in de meridianen, de stroom is niet overal gelijk en op die speciale plaatsen liggen de acupunctuurpunten, waar we een krachtige plaats ter beschikkingen hebben om het geheel te beïnvloeden.