Voorwaarden

Vooropleiding

In het bezit te zijn van één van de volgende kwalificaties, een diploma behorende tot KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (10/8/2001), zijnde meer specifiek

  • Doctor in de genees -, heel -, en verloskunde
  • Master in de Kinesitherapie
  • Bachelor of Master in de verpleegkunde of vroedkunde

Deze vooropleiding wordt vereist omwille van de nodige voorkennis van anatomie, fysiologie en pathologie. Bovendien garandeert zij een therapeutische attitude.

DE EIGENLIJKE ACUPUNCTUUROPLEIDING:

Met vrucht een acupunctuuropleiding gevolgd hebben
-met een studieomvang van tenminste 60 studiepunten, waarvan minimum 20 studiepunten per jaar. De opleiding wordt gespreid over minimum drie(3) academiejaren
-met een studietijd (ST) van minimaal 1500 uur, gelijkwaardig aan minimum 500 contactlesuren (CU) van 60 minuten (of 600 contactlesuren van 50 minuten), waarvan bij voorkeur 1/3 besteed is aan praktijkervaring en praktijk stage binnen de opleiding.

Het bewijs leveren van stage gevolgd te hebben onder begeleiding dmv stageverslagen, portfolio’s of bewijs leveren van stage in erkende universitaire klinieken in China.

Een eindwerk afleveren en met vrucht mondeling verdedigen.

De BAF registratieraad bekijkt ieder dossier afzonderlijk en kan EVC (eerder verworven competentie) of EVK (eerder verworven kwalificatie) procedures inroepen.

Voor Chinese diploma’s geldt een 5-jarige fulltime opleiding, erkend door de State Administration of TCM.