Yin & Yang

De levensenergie of qi kan veel vormen aannemen. Alles is in feite energie of qi: onze gedachten en gevoelens, onze sympathie en liefde voor iemand, het verteren van ons eten, het bloed dat door onze aderen stroomt, het zenuwstelsel dat magistraal al deze functies coördineert, maar ook de zon die ons verwarmt, het groeien en botten van de planten en bomen, het draaien van de aarde in het universum, de wind die door onze haren waait, de kou die alles terug doet krimpen, het naar binnen lopen van de sapstromen van de planten tijden de herfst en winter, het stille wachten van de natuur op de lente, het slapen en rustig worden, om dan weer opnieuw te ontwaken en te groeien…

De Chinezen noemen dit yin en yang. Alles is energie, maar ze kan yin of yang zijn met een oneindig aantal tussenstadia.

Yang doet aan de zon denken en aan een beweging naar buiten: er is actie, het is dag, het is warm , alles groeit, zomer, we komen naar buiten.

Yin komt tevoorschijn als de zon verdwijnt: het wordt nacht en donker, er is rust, mensen slapen, het wordt kouder. De winter is yin. De beweging van yin is een beweging naar binnen: onze energie gaat tijdens het slapen naar binnen om daar terug op te laden, de sappen van de bomen en planten gaan tijdens de herfst en winter terug naar de wortels om daar te rusten en op te laden tot de lente komt, om dan terug naar buiten te komen.

Deze oneindige wisselwerking tussen yin en yang is de motor van het leven. Bij gezondheid is yin en yang in evenwicht, yin en yang zijn in harmonie.
 

Yin en Yang en ziekte

Bij ziekte zijn yin en yang niet in harmonie, en manifesteren yin en yang zich. We spreken dan van yinne of yange symptomen. Iemand die koorts heeft, onrustig is, niet kan slapen, te warm heeft, rode jeukende uitslag heeft, dorst heeft, heeft yange symptomen. Iemand die het altijd koud heeft, moe is, weinig fut, altijd geneigd is te slapen, zware benen heeft, heeft yinne symptomen.

Een acupuncturist gaat symptomen altijd interpreteren als een yin of yang symptoom. Migraine patiënten bijvoorbeeld zijn geneigd om rust op te zoeken, liefst in een donkere kamer en koel. Dit zijn yinne omstandigheden omdat migraine in de Chinese geneeskunde verklaard wordt als opstijgende yang. Er is veel te veel yang in het hoofd, en de patiënt gaat intuïtief yinne omstandigheden opzoeken (rust, koelte, en donker).

Om symptomen goed te interpreteren hebben we meer nodig dan alleen maar yin of yang. De toestand van de organen (lever, hart, nier, maag, darmen, spijsvertering, longen …) spelen ook een belangrijke rol.