Algemeen

De BAF – Belgian Acupunctors Federation – is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten in België. Ze is opgericht in 1982. De statuten en organisatie van onze vereniging zijn overeenkomstig de wet op de beroepsverenigingen en de BAF werd als dusdanig erkend door de Raad van State op 14 september 1998 en door Koninklijk Besluit van 10 februari 2003 vastgelegd.

BAF is bij de overheid erkend door de minister van Volksgezondheid als representatieve beroepsvereniging voor acupuncturisten.

De BAF ijvert voor een professionele uitoefening van de acupunctuur in België. Haar leden moeten voldoen aan specifieke toetredingsvoorwaarden zodat BAF garant kan staan voor een kwaliteitsvolle uitoefening van de acupunctuur. Ze streeft reeds jaren naar een wettelijk statuut.